El Ple del 5 de setembre ha aprovat una Proposta de resolució, presentada pel grup d’ERC i amb una esmena de l’equip de govern (PSC + ECPM), per a la creació d’un grup de treball previ a l’inici de la revisió del Pla General d’Ordenació (PGO), que tingui com a finalitat definir i consensuar les línies estratègiques que regiran l’esmentada revisió

El text íntegre de la Proposta de resolució, que es va aprovar amb els vots favorables del PSC, ECPM, ERC i Ciutadans i l’abstenció de JxM, és el següent:

“L’urbanisme, els seus diferents instruments de planejament, la planificació territorial i física de les diverses activitats i usos del sòl per l’orientació política municipal, configuren un model de ciutat i el seu espai de relacions socials.

El planejament urbanístic vigent en l’actualitat a Mataró, està definit pel Pla General d’Ordenació (PGO), que data del 1996. Posteriorment s’han anat desenvolupant als voltants d’un centenar de modificacions del PGO.

D’altra banda, existeix planejament d’abast supramunicipal (planejament territorial i sectorial o plans directors urbanístics) que condiciona el  marc urbanístic general, com ara el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), el Pla Director Urbanístic de la Reserva de Sòl per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària o el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 2005 i 2014.

La projecció futura de la ciutat abasta reptes en àmbits molt diferents:

 • La voluntat de capitalitat comarcal i d’una nova centralitat urbana dins la Regió Metropolitana, amb equipaments que vagin més enllà de l’ambit local i constitueixin serveis de caràcter supramunicipal.
 • Els reptes ambientals i de sostenibilitat i els generats pel canvi climàtic (adaptació de vivendes i equipaments, problemes de salut, riscos naturals, eficiència en l´ús i gestió dels recursos hídrics ..)
  • La reducció de les desigualtats i segregacions culturals i físiques actuals a Mataró.
  • El fre a la degradació del sòl (usos indeguts d’espais agrícoles i forestals)
  • La preparació de la ciutat per una nova estructura demogràfica i d’edats.
  • El nou enfoc de mobilitat de Mataró respecte a la seva àrea de centralitat comarcal i metropolitana.
  • Les estratègies de desenvolupament industrial, universitari, residencial, comercial, …
  • Els reptes tecnològics i socials de les futures ciutats intel·ligents.

Hi ha molta feina feta  en la majoria d’aquests àmbits: Pla Mobilitat, Pla Habitatge, Anella Verda, Port de Mataró, Pla Equipaments, Pla Mataró 2022 o inclús el Pla d’Impuls del Centre, entre d’altres.

Però per afrontar amb més possibilitats d’èxit aquests reptes, cal crear les eines de planejament necessàries per definir i establir, des del punt de vista urbanístic,  l’imprescindible marc general.

Per això, el GM d’ERC-MES pensem que cal començar a treballar en tots aquests documents i plans de forma conjunta per arribar a una visió global futura de la ciutat, que es concreti en un nou Pla d’Ordenació Urbana.

S’acorda la creació d’un grup de treball, conformat per un representant de cada grup municipal, previ a l’inici de la revisió del Pla general, que tingui com a finalitat definir i consensuar les línies estratègiques que regiran l’esmentada revisió.”