El regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell, ha presentat les dades i principals novetats del curs escolar 2019-2020. Els alumnes que cursaran infantil i primària a Mataró són 12.906 i els que faran els cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) són 6.098 alumnes. Aquestes xifres, que fan un total de 19.004 alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, són provisionals ja que la matrícula és viva durant tot el curs. Incidir en la qualitat educativa, disminuir l’abandonament escolar i seguir invertint en la millora dels equipaments educatius són els principals objectius de l’Ajuntament en aquesta àrea

Enguany serà el segon curs de funcionament dels instituts escola Mar Mediterrània i Àngela Bransuela i el tercer de l’institut Les Cinc Sénies. La cuina de l’Escola Bressol Tabalet s’ha reformat i serà una de les cuines centrals que donarà servei a totes les altres escoles bressol, inclosa la de la Llàntia que comptarà per primera vegada amb servei de menjador per a les famílies que ho sol·licitin.

Calendari escolar

Els primers a començar el curs 2019-2020, el proper 9 de setembre, són els 810 infants matriculats a les nou escoles bressol municipals.

El 12 de setembre és la data d’inici de curs per als alumnes del segon cicle d’educació infantil, primària,secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. El 18 de setembre començaran les classes els alumnes de cicles formatius de grau superior i d’escoles d’adults. L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) començarà les classes el 26 de setembre i l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) iniciarà les classes el 30 de setembre.

El curs 2019-2020 tindrà 176 dies lectius. Els festius de lliure disposició escollits pel Consell Escolar Municipal són: el 4 de novembre de 2019, el 24 de febrer, el 20 de març i el 30 d’abril del 2020.

Amb caràcter general, l’horari als centres d’infantil i primària, inclòs els d’educació especial, és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h, amb l’excepció dels centres de Cirera, Germanes Bertomeu, Rocafonda,  Torre Llauder i Mar Meditarrània, que mantindran la sisena hora. Tots els instituts públics fan jornada intensiva. En el cas dels instituts escola, el Mar Mediterrània fa jornada intensiva i l’Àngela Bransuela fa dos dies en horari partit.

En els centres públics que són de titularitat del Departament d’Ensenyament es programaran, d’acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat per a aquells alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts pel Departament.

Escoles bressol municipals

Les 9 escoles bressol municipals tenen matriculats en aquests moments 810 nens, però la matrícula es manté oberta ja que hi ha 55 places vacants en determinats centres i en determinats nivells d’edat.

L’Espai Infants i Família, adreçat a infants de 0 a 3 anys acompanyats de la seva família, reprèn l’activitat a l’octubre a les escoles bressol Tabalet, Rocafonda, La Llàntia  Els Garrofers, i Els  Menuts.

Com a novetat, aquest curs escolar entrarà en funcionament la nova cuina de  l’escola bressol Tabalet, que conjuntament amb la de l’escola bressol Riereta, funcionarà com a cuina central de les escoles bressol. També és novetat l’obertura del servei de menjador de l’escola bressol La Llàntia que fins ara era l’única escola bressol que no disposava d’aquest servei.

 Centres d’infantil i primària

Aquest curs començaran 55 grups de P3, un menys que l’any passat,  amb un total de 1.221  alumnes. D’aquests 55 grups de P3,  32 són de l’escola pública (58%) i 23 (42%) pertanyen a centres concertats.

Les ràtios promig d’aquest curs són les següents: 23 als centres públics i 21,1 en els centres concertats.

Pel que fa a les beques menjador, l’Ajuntament té previst actuar com en anys anteriors i avançar els pagaments abans de rebre els ingressos corresponents del Departament d’Ensenyament. Tan bon punt rebi de la Generalitat el llistat d’ajuts atorgats a Mataró, l’Ajuntament farà un pla de pagaments per tal que els gestors dels menjadors escolars rebin els ingressos amb regularitat.

Centres de secundària

Aquest curs hi ha 55 grups de 1r d’ESO, dos més  el curs passat, un més a l’Alexandre Satorras i un més a Laia l’Arquera. Dels 1.495 alumnes que iniciaran els seus estudis d’ESO, 791 ho faran a un dels 29 grups (53%) de centres públics i 760 ho faran en els 26 grups (47%) dels centres educatius concertats de la ciutat.

La ràtio inicial promig als centres públics és de 27,3 mentre que la ràtio inicial promig dels centres concertats és de 29,2.

Com a novetat, l’Institut municipal Miquel Biada inicia un nou PFI (Programa de Formació Inicial) de Jardineria en col·laboració amb la Secció de Jardineria i el Viver Municipal de l’Ajuntament de Mataró. També hi ha un nou cicle formatiu de grau mig en l’oferta d’aquest centre municipal que és el de carrosseria.

Tota la informació sobre l’oferta formativa postobligatòria que es pot fer a Mataró es pot consultar al web www.estudiaramataro.org

Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn segueix amb més de 40 projectes, que arriben a tots els centres educatius de la ciutat, des d’escoles bressol a instituts i escoles d’adults. Les novetats més destacades són:

 • Reforç suport educatiu amb famílies:
  • Planificació d’11 tallers i xerrades al llarg del curs, per a famílies amb infants i joves, amb la participació d’entitats, serveis municipals i la Diputació de Barcelona, dins la Xarxa d’AMPA/AFA de ciutat.
 • Reforç educatiu per a infants i joves en horari extraescolar:
  • Ampliació del reforç escolar als nous nivells de secundària dels instituts escola Mar Mediterrània i Àngela Bransuela, i de l’Institut Cinc Sénies.
  • Consolidació de la Comissió de Reforç Educatiu per a la coordinació a Mataró d’aquest recurs, amb més de 10 entitats i serveis.
 • Suport a la lectura:
  • Ampliació del projecte LECXIT amb 7 centres educatius participants, i les biblioteques municipals i les biblioteques escolars dels centres.
  • Consolidació i ampliació del Grup de Treball de Biblioteques escolars, amb més de 15 centres educatius de primària i secundària.
 • Camins escolars:
  • Retorn als centres educatius dels estudis participatius realitzats el curs 2018-2019 a: Rocafonda amb els centres educatius EB Rocafonda i Germanes Bertomeu, i a l’Havana amb Anxaneta, Joan Coromines i Montserrat Solà i planificació de les actuacions.
  • Continuïtat del projecte amb la sol·licitud a la Diputació per a l’estudi al barri de la Llàntia, amb l’Escola Bressol La Llàntia, l’escola La Llàntia i l’Institut Puig i Cadafalch.

 Escola d’Adults Can Noè

Com a novetat, l’Escola d’Adults municipal Can Noè inicia el curs PRECAM, una formació adreçada a preparar els alumnes que no han obtingut l’ESO i que dona eines per fer front amb èxit unCurs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM) o un curs del Graduat en Educació Secundària (GES).

El curs es porta a terme en horari de matí i té una càrrega lectiva d’11 hores setmanals, perquè sigui compatible amb alguna altra formació i/o activitat laboral.

S’està preparant la implantació d’una formació en Música i Tecnologia: un nou programa de formació per a joves dins del curs de Llengua i Entorn i que s’emmarca en el projecte de Música Comunitària de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

 Tres Roques

El centre continuarà desenvolupant la seva oferta de formació permanent d’alta qualitat adreçada a satisfer les necessitats de desenvolupament personal, cultural i social de persones adultes. Com a novetat, el centre inclou en la seva programació un curs de preparació per la prova ACTIC en format no presencial (on-line).

També s’iniciarà una nova línia de cursos de llengua catalana com a eina de creixement personal i de millora de l’ocupabilitat.

Programa d’activitats extraescolars Mataró Educa+

En la primera edició d’aquest programa, el curs passat, hi van participar 234 alumnes en un total de 24 activitats. En aquest proper curs es consolidarà el programa al barri de Cerdanyola i s’estudiarà l’ampliació del mateix a la zona de Rocafonda.

El programa Mataró Educa+ engloba un conjunt ampli d’activitats (esport, lleure, art, cultura…) adreçats a infants i joves de tota la ciutat. Aquest projecte es dissenya conjuntament amb l’AMPA, escoles i entitats d’esport i lleure de la zona i compta amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Mataró.

 Millores als centres educatius

L’Ajuntament ha realitzat recentment obres de millora a diferents centres educatius de la ciutat i les principals són les següents:

-Institut Escola Àngela Bransuela: reforma en marxa dels vestidors del gimnàs (134.426,21 €)

-Escola Maria Mercè Marçal: nova xarxa de fontaneria per eradicar problemes de control sanitari (96.800 €).

-Institut Escola Mar Mediterrània: reforma dels lavabos de la planta baixa (62.091,15 €).

-Escola Vista Alegre: reforma dels lavabos de la planta baixa de l’edifici 2 i un lavabo d’una aula de P3 (54.999,34 €).

-Escola Camí del Cros: reforma de lavabos i vestidors al pati (41.192,03 €).

-Institut Miquel Biada: reforma dels lavabos de la 2a planta (41.07,59 €) i finalització de les obres d’adequació d’una aula per al funcionament d’una cabina de pintura de vehicles (65.878,46 €).

– Escola Bressol El Tabalet: reforma de la cuina que dona servei a les escoles bressol municipals (37.646,73 €)

També s’ha executat una de les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2018, la instal·lació de proteccions solars a diferents centres educatius. En concret, s’han col·locat vinils a les escoles Montserrat Solà i Antonio Machado (14.366,45 €), i s’han instal·lat cortines, tendals i altres proteccions solars a les escoles bressol La Llàntia, Cerdanyola i Figueretes i a l’Escola Josep Montserrat (94.258,34 €).

Altres actuacions menors han estat l’aïllament acústic del sostre del menjador de l’Escola Rocafonda i la millora de la ventilació de les zones comunes de l’Escola Anxaneta.