El projecte de millora del Parc del Nord preveu reordenar els itineraris que connecten els diferents espais d’aquesta zona verda. Es crearan noves escales i zones d’estada i es milloraran les vistes eliminant plantes arbustives a la zona del camp de futbol

Aquesta setmana comencen els treballs de millora del Parc del Nord que permetran reordenar aquesta zona verda del barri de Vista Alegre. La regidora de Gestió de l’Espai Públic, Elizabet Ruiz, i el regidor de Verd Urbà, José Antonio Ricis, acompanyats de tècnics municipals, van explicar ahir als veïns en una reunió informativa el calendari previst per dur a terme els treballs.

El Parc del Nord ocupa una superfície de 29.224 m² i se situa entre els carrers d’Almeria i de Salvador Espriu. L’espai verd integra al seu interior el Centre Social Carrer d’Almeria i el Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Els Molins en el seu punt més alt.

Els treballs previstos consistiran en reordenar els itineraris i millorar la connectivitat del parc. La plaça d’accés des de la ronda de Sant Oleguer es configurarà de nou situant-la a una cota lleugerament inferior a l’actual i creant una zona d’estada amb bancs adaptats a la topografia. L’espai es connectarà mitjançant escales formades per travesses de fusta amb la rampa de formigó que dóna al carrer d’Almeria, amb el centre social i amb el camp de futbol.

L’àrea perimetral del camp de futbol s’ampliarà de 2 a 2,5 m, s’eliminaran les plantes arbustives per millorar les vistes i es reubicaran els bancs existents. El drenatge en aquest punt es millorarà amb una canalització de grava que finalitzarà en un mur de gabions per retenir el terreny. Al costat oest del camp s’instal·larà una barana de fusta com element de protecció.

Els treballs els durà a terme l’empresa Drim Medi Ambient, SL per encàrrec de l’Ajuntament i amb un pressupost d’adjudicació de 123.752,44€ (IVA inclòs). Les obres tenen un termini d’execució de tres mesos. Mentre durin els treballs quedaran afectades les places d’estacionament que es troben a la part inferior del parc, a tocar de la ronda de Sant Oleguer.

Paral·lelament a la realització d’aquest projecte de millora, l’Ajuntament té previst ubicar a dins de la zona verda un nou parc urbà de salut amb aparells de gimnàstica per a la gent gran. Així mateix, es revisarà l’enllumenat de l’entorn per detectar i eliminar zones fosques que poden generar inseguretat.