El regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, és el nou president del patronat de la Fundació Unió de Cooperadors. L’entitat va nomenar ahir les persones membres i va renovar els diferents càrrecs del patronat i de la comissió permanent

Aquest dijous, 18 de juliol, s’ha constituït formalment el Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors per al mandat municipal 2019-2023. La presidència l’ostentarà a partir d’ara Sergi Morales, regidor d’Ocupació i Empresa, i la vicepresidència la continuarà ocupant Anna Huertos, presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró. El càrrec de secretari continuarà desenvolupant-lo Bernat Estaragués. La secretaria tècnica la continuarà desenvolupant Imma Pruna i el director continuarà sent Miguel Guillén. La reunió també va servir per designar els membres de la Comissió permanent de la Fundació, i el director de la mateixa va presentar la memòria 2015-2019 de l’entitat.

Aquesta és la nova composició del Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró:

 • President: Sergi Morales (regidor d’Ocupació i Empresa)
 • Vicepresidenta: Anna Huertos (Presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró)
 • Secretari: Bernat Estaragués (Unió de Cooperadors de Mataró)
 • Vocals (per ordre alfabètic):
  • Xavier Ausiró (Grup Municipal de Junts per Mataró)
  • Agàpit Borràs (Unió de Cooperadors de Mataró)
  • Joan Lluís Jornet (Unió de Cooperadors de Mataró)
  • Blai Linsdtröm (Unió de Cooperadors de Mataró)
  • Sergio López (Grup Municipal del PSC-CP)
  • Núria Moreno (regidora de Promoció de Ciutat)
  • Sílvia Morón (Unió de Cooperadors de Mataró)
  • Carles Porta (Grup Municipal ERC-MES-AM)
  • Cristina Sancho (Grup Municipal de Ciutadans)
  • Miquel Àngel Vadell (regidor d’Urbanisme, Educació i Formació Professional)
  • Xavier Vilert (Unió de Cooperadors de Mataró)
  • Francesc Villà (Grup Municipal d’En Comú Podem-ECG)

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. D’acord amb els estatuts, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de 9 membres i un màxim de 21.