Als carrers més comercials s’instal·laran llumeneres amb un control d’il·luminació dinàmic i equipades perquè s’hi puguin connectar altaveus de megafonia

L’Ajuntament ha iniciat les obres de renovació de l’enllumenat públic de diversos carrers del centre de la ciutat: carrer d’Amàlia, del Caminet de les Vinyes, d’Argentona, de Montserrat, del Carme, d’en Moles, de Massevà, de Menéndez Valdés, Muralla de la Presó, Muralla del Tigre, de Sant Josep, de Santa Marta, de Santa Teresa, plaça de les Tereses i La Riera.

Els treballs consisteixen en l’estesa d’alimentació elèctrica i la reubicació i substitució de punts de llum per tecnologia LED.

L’enllumenat contemplat als carrers més comercials –carrer de Sant Josep, carrer de Santa Teresa, La Riera, carrer d’Argentona i carrers perimetrals de la plaça de les Tereses- serà un enllumenat funcional, comercial i turístic. Així doncs, les llumeneres porten integrat un control d’il·luminació dinàmic amb RGB de 60 W per canal i 60 W de potència de llum blanca. Aquestes llumeneres estan equipades perquè s’hi puguin connectar altaveus de megafonia.

Aquestes obres consten com a actuacions urbanístiques necessàries per garantir la competitivitat del comerç urbà i l’hostaleria de la ciutat.

El cost d’adjudicació és de 278.316,71 € , IVA inclòs i els treballs els duu a terme l’empresa Elecnor, SL. El termini previst d’execució és de 5 mesos.

Actuacions a Cerdanyola

L’Ajuntament també està renovant el quadre d’enllumenat que dona servei als carrers d’Arnau Palau, de Joanot Martorell, de Josep Montserrat Quadrada, de mossèn Jaume Sala, passatge Andorra de Mataró, plaça de Rafael Casanova i avinguda de Josep Puig i Cadafalch, al barri de Cerdanyola. Aquestes obres consisteixen en la substitució de les lluminàries actuals per noves amb tecnologia LED, i també se substituiran columnes en estat avançat d’oxidació.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Electricitat Boquet S.L., i tenen una durada prevista de dues setmanes. El pressupost d’adjudicació és de 29.998,08 €, IVA inclòs. Es tracta d’un projecte inclòs en el Pla director de l’Enllumenat Públic, cofinançat per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

D’altra banda, també aquesta setmana s’està executant el canvi de la instal·lació elèctrica dels punts de llum de l’interior de la plaça de Canyamars i dels del tram colindant al carrer de la Granja, millores derivades de les inspeccions periòdiques obligatòries a què se sotmeten les instal·lacions d’enllumenat públic. La millora elèctrica implicarà també una millora lumínica derivada de l’actualització de les làmpades a la tecnologia LED. El cost de l’actuació és de 17.433,29 €, IVA inclòs.