Es tracta de de la papallona del suro es fa notar a Mataró i més poblacions del Maresme, segons informen els agents rurals,
La seva presència, especialment abundant en zones on proliferen les sureres, la qual cosa fa que centenars
d’elles es puguin acumular en un mateix punt, sorprèn moltes persones.
La solució per a eradicar aquesta plaga és realitzar un tractament a bases de BacillusThuringiensis i productes inibidores de sintesisde quitina.