Els contractes estan subvencionats pel programa Millora de l’Ocupabilitat 2019 de la Diputació de Barcelona, que té entre els seus objectius donar suport a actuacions orientades a millorar l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.

El regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, aquest dilluns ha donat la benvinguda a les 46 persones contractades per l’Ajuntament per desenvolupar treballs d’interès públic i de caràcter social. Les contractacions han estat realitzades en el marc de les dues primeres edicions dels programes complementaris de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020 subvencionats per la Diputació de Barcelona. Aquest programa té entre els seus objectius donar suport a actuacions orientades a millorar l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.

Procés de selecció i perfils professionals

En el procés de selecció per als diferents llocs de treball hi han participat 197 persones  candidates, tot i que s’ha contactat amb 553. Les persones han estat derivades des de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya i reunien el requisit d’estar inscrites en les oficines del SOC en situació d’atur (DONO).

Les persones contractades es distribueixen en els següents perfils professionals: peó, oficial/a 2a de paleta, oficial/a 2a de pintura, oficial/a 2a de lampisteria, oficial 2a de jardineria, oficial/a 2a de mecànica, auxiliar de serveis, auxiliar administratiu/iva, informador/a cívic/a (OFIAC), informador/a turístic/a, tècnic/a de salut, tècnic de serveis a les persones, tècnic d’ocupació, tècnic/a d’innovació social, tècnic/a de cultura, tècnic/a de territori, tècnic/a de recursos humans i integrador/a social.

Desenvoluparan la seva experiència laboral des de l’1 de juliol. L’Ajuntament de Mataró els ha ofert contractes de 6 mesos en la major part dels casos, 12 mesos en altres casos i 3 mesos en casos molt concrets lligats a feines d’estiu, i amb jornades laborals que oscil·len entre el 70% i el 100% de la jornada completa. La finalitat del seu treball és la realització de treballs d’interès públic i de caràcter social. El salari a percebre per les persones beneficiàries d’aquest programa és el que marca el conveni de l’Ajuntament de Mataró per a les corresponents categories.