David Bote Paz ha signat el decret de nomenament de 8 tinences d’alcaldia; el de creació i composició de la Junta de Govern Local i el de delegació de competències als regidors i regidores del Govern municipal, format per PSC-CP i ECPM

L’alcalde, David Bote, ha signat els decrets de delegació de competències als regidors delegats, de nomenament de les tinences d’alcaldia i de creació, composició i competències de la Junta de Govern Local, que determinen la nova organització municipal per al mandat 2019-2023.

Noves tinences d’alcaldia

El decret de nomenament dels tinents d’alcalde determina que hi ha 8 tinences d’alcaldia que són ocupades pels regidors següents:

 • Primer tinent d’alcalde: Juan Carlos Jerez Antequera
 • Segon tinent d’alcalde: Sergi Morales Diaz
 • Tercera tinenta d’alcalde: Laura Seijo Elvira
 • Quarta tinenta d’alcalde: Núria Moreno Romero
 • Cinquè tinent d’alcalde: Miquel Àngel Vadell Torres
 • Sisena tinenta d’alcalde: Marisa Merchán Cienfuegos
 • Setena tinenta d’alcalde: Elizabet Ruiz Moreno
 • Vuitena tinenta d’alcalde: Anna Villarreal Pascual

Junta de Govern Local

La composició de la Junta de Govern Local és:

 • President:
  • Alcalde, David Bote Paz
 • Vocals:
  • Primer tinent d’alcalde: Juan Carlos Jerez Antequera
  • Segon tinent d’alcalde: Sergi Morales Diaz
  • Tercera tinenta d’alcalde: Laura Seijo Elvira
  • Quarta tinenta d’alcalde: Núria Moreno Romero
  • Cinquè tinent d’alcalde: Miquel Àngel Vadell Torres
  • Sisena tinenta d’alcalde: Marisa Merchán Cienfuegos
  • Setena tinenta d’alcalde: Elizabet Ruiz Moreno
  • Vuitena tinenta d’alcalde: Anna Villarreal Pascual

Regidories delegades

 • Juan Carlos Jerez (PSC-CP): regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat. Amb les competències següents:
  • Secretaria General, Arxiu, Intervenció, Gestió Econòmica, Ingressos, Tresoreria, Compres i Contractació, Recursos Humans i Prevenció de Riscos, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, Qualitat, Processos, Atenció Ciutadana (Àrea de Serveis Centrals).
  • Bon Govern i transparència (Àrea de Presidència – Servei d’Estratègia i Governança).
  • Mobilitat Sostenible (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
 • Núria Moreno Romero (PSC-CP): regidora delegada de Promoció de Ciutat. Amb les competències següents:
  • Promoció de Ciutat: Comerç, Fires, Mercats, Promoció Internacional i Agermanaments. (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori).
  • Llicències (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori).
 • Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP): regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació Professional. Amb les competències següents:
  • Urbanisme i Patrimoni (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori).
  • Educació, Formació Professional i Universitat (Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP): regidora delegada de Gestió de l’Espai Públic i Gent Gran Activa. Amb les competències següents:
  • Equipaments Municipals: Projectes i obres de millora, manteniment i conservació (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
  • Polítiques d’innovació i coordinació dels Comitès de Direcció (a Presidència) (Àrea de Presidència – Servei d’Estratègia i Governança).
  • Gent Gran Activa (Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • Sergi Morales Díaz (ECPM): regidor delegat d’Ocupació i Empresa. Amb les competències següents:
  • Polítiques d’ocupació, suport emprenedoria i creació d’empreses. Indústria, Empresa i Polígons Industrials (Mataró Activa) (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori).
  • Economia Social i Solidària (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori).
 • Laura Seijo Elvira (PSC-CP): regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut. Amb les competències següents:
  • Benestar Social, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
  • Cooperació i Desenvolupament (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • Marisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP): regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Participació. Amb les competències següents:
  • Relacions amb la ciutadania: Entitats i Equipaments de proximitat (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
  • Diversitat Ciutadana i Igualtat: Polítiques de Gènere, Feminisme i LGTBI (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
  • Ciutadania, Mediació i Convivència (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
  • Participació: Òrgans de Participació i processos participatius (Àrea de Presidència-Servei d’Estratègia i Governança).
 • Xesco Gomar Martín (PSC-CP): regidor delegat de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat. Amb les competències següents:
  • Sostenibilitat i Transició Energètica (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
  • Espai Públic i Serveis de Ciutat: Projectes i obres de millora, manteniment i conservació de l’espai públic i Serveis de Ciutat (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
 • Beatriz Delgado Castro (PSC-CP): regidora delegada d’Esports. Amb les competències següents:
  • Esports (Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • Anna Villareal Pascual (PSC-CP): regidora delegada de Seguretat Pública. Amb les competències següents:
  • Seguretat Pública: Policia Local, Protecció Civil (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
  • Protecció de la Salut (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • María José Pérez Carrasco (PSC-CP): regidora delegada de Cultura. Amb les competències següents:
  • Cultura (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).
 • Daniel Hurtado Díaz (PSC-CP): regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent. Amb les competències següents:
  • Joventut i Emancipació Juvenil (Àrea de  Drets Socials i Serveis a les Persones).
  • Ciutat Intel·ligent (regidor adjunt) (Àrea de Presidència – Servei d’Estratègia i Governança).
 • José Antonio Ricis Saavedra (PSC-CP): regidor delegat de Verd Urbà. Amb les competències següents:
  • Verd Urbà (Àrea de Gestió de l’Espai Públic).
 • Sarai Martínez Vega (ECPM): regidora delegada d’Habitatge. Amb les competències següents:
  • Habitatge (Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones).

Comissions Informatives i Junta de Govern Local

Segons l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), s’estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre els següents punts:

 1. Periodicitat de les sessions del Ple.
 2. Creació i composició de les comissions municipals informatives permanents.
 3. Nomenaments dels representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 4. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives o delegacions que l’alcalde estimi oportú conferir.