El Pla d’Acció Integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica de ponent es comença a materialitzar amb l’inici de les intervencions previstes. Una inversió de prop de 2 milons d’euros permet fer millores en la mobilitat, l’enllumenat i l’espai físic, i també posar en marxa instruments de promoció per a la reactivació econòmica dels polígons Pla d’en Boet, Les Hortes del Camí Ral, el Rengle I i II, i Balançó i Boter

L’Ajuntament ha començat les obres corresponents al Pla d’Acció integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica de ponent de Mataró que va concórrer a la convocatòria de modernització de polígons promoguda per la Diputació de Barcelona. El projecte compta amb un pressupost a l’entorn dels 2 milions d’euros, dels quals 1,7 milions d’euros són subvencionats.

L’objectiu del pla és potenciar les activitats econòmiques existents i atraure’n de noves; adequar els polígons d’activitat econòmica i el sistema d’espais públics per millorar l’entorn urbà pels treballadors dels polígons; i modernitzar els serveis i infraestructures per millorar l’eficiència i competitivitat de les empreses. Les 690 empreses instal·lades als polígons industrials de ponent donen feina a més de 9.100 persones.

A finals de maig van començar les obres corresponents a la millora de l’accessibilitat i la vialitat als polígons de Pla d’en Boet, Les Hortes del Camí Ral, el Rengle I i II, i Balançó i Boter, que inclouen:

  • Reparació de 4.760 m² de voreres aixecades per l’acció de les arrels dels arbres.
  • S’acabarà la pavimentació de 3.195 m² de voreres que ara només disposen de base de formigó en trams dels carrers de Josep Maria Batista i Roca, Manuel Carrasco i Formiguera, Manuel Serra i Moret, Joaquim Puig i Pidemunt, Camí del Sant Crist, Francesc Layret i Pablo Iglesias. També es repararan aquelles voreres de formigó que estiguin en mal estat.
  • S’adaptaran i milloraran 168 passos de vianants.
  • S’asfaltarà el Camí del Sant Crist i una part de l’avinguda de Lluís Companys (12.400 m² en total).
  • Es construirà una rotonda a la cruïlla dels carrers del Camí del Sant Crist i de Manuel Carrasco i Formiguera, que actualment funciona de manera provisional amb barreres de seguretat.
  • Es consolidarà la xarxa de carrils bici amb nous trams als carrers del Camí del Sant Crist i de Joaquim Puig i Pidemont, i també connectant amb els polígons de Cabrera de Mar a través del Camí del Mig, creuant la riera d’Argentona. El nou traçat, de 800 metres lineals, anirà per la calçada, al costat de la vorera o de la mitjana central, amb paviment diferenciat. També s’instal·laran estacionaments per a bicicletes.
  • Es millorarà la senyalització viària.

Aquests treballs han estat adjudicats a l’empresa VIALSER, SLU per un import de 756.658 € (IVA inclòs) i tenen un termini d’execució de 6 mesos.

Millora de l’enllumenat

Paral·lelament a les obres de millora de l’accessibilitat i la vialitat s’està executant la renovació de l’enllumenat públic del polígon de Pla d’en Boet. Els treballs afecten a 6 quadres d’enllumenat d’un total de 14 carrers on se substituiran les lluminàries per tecnologia led i s’implantaran nous punts de llum amb columnes de 9 m per reforçar la il·luminació de les cruïlles i millorar la seguretat ciutadana.

Amb l’actuació, es preveu un estalvi energètic del 28% (126.626 kW/h anuals). La millora de l’enllumenat, que duu a terme Electricitat Boquet, SL, té un cost previst de 185.914 € (IVA inclòs).

Altres actuacions

A banda dels treballs de millora de l’accessibilitat i de l’enllumenat, està previst fer altres actuacions com la semaforització les cruïlles de la Via Sèrgia i l’avinguda de Lluís Companys amb el carrer de Manuel Carrasco i Formiguera, la instal·lació de càmeres de videovigilància, l’estesa de fibra òptica, la instal·lació d’una nova electrolinera o la replantada i millora de l’arbrat.

També es preveuen actuacions de promoció de l’activitat econòmica i foment de la cooperació entre empreses, com la creació d’un portal online de promoció i geolocalització d’aquests polígons d’activitat econòmica i de les empreses que hi estan ubicades.

El Pla d’Acció integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica de ponent s’emmarca en el Pla Estratègic Mataró 2022 i en les prioritats del Pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de Mataró.