Segons ens ha informat l’Ajuntament, el dia 30 d’abril de 2019 el Servei d’Equipaments Municipals començarà les obres de construcció d’una pista polivalent coberta per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola.

Les obres consisteixen en la construcció d’una pista polivalent amb un espai lliure interior de 45 x 35 m i una superfície coberta de 1.600 m2 permanentment ventilat. També es preveu la construcció d’un edifici auxiliar exterior a la pista, dotat amb 2 lavabos adaptats i 1 magatzem per donar servei als usos esportius i cívics de la pista.

La nova pista disposarà de dos accessos, l’accés principal des del carrer de l’Estadi (itinerari accessible) i un accés des del Camí del Mig a través de la rampa existent.

L’ús esportiu previst és: 2 pistes transversals de bàsquet (28 x 15 m) i 1 pista central de futbol sala / handbol (40 x 20 m).

El projecte també preveu modificar el perímetre del recinte desplaçant l’actual límit del mur d’obra del carrer de l’Estadi a la tanca de la pista, ampliant així aquest tram de la vorera.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Vialitat i Serveis S.A., i tenen una durada prevista de 9 mesos.

El pressupost d’adjudicació és de 880.877.60 € IVA inclòs.

La direcció facultativa de l’obra va a càrrec de l’arquitecta municipal Marisol Carrillo i l’arquitecte tècnic municipal Xavier Poch.

Aquesta actuació està subvencionada per la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.