L’objectiu de la creació d’aquesta borsa de treball és guanyar agilitat, transparència i eficiència en aquells casos en què calgui fer contractacions temporals i nomenaments interins

El Ple ordinari d’abril, celebrat el passat 4 d’abril, va aprovar la creació de la primera borsa de treball amb termini permanent d’inscripció i la creació de llistes d’espera per a contractacions temporals i nomenaments interins, així com un nou recull de criteris de gestió d’aquestes llistes, més complet i aclaridor.

L’objectiu d’aquests nous instruments, fruits de la negociació col·lectiva, és guanyar en agilitat, eficiència i transparència.

Aquesta nova borsa, així com els requisits per accedir-hi i els criteris de gestió, es podran consultar properament a l’apartat “Treballa a l’Ajuntament” de la web municipal.