Mataró torna a gaudir de la SIOP, la Setmana de la Informació i l’Orientació, que té com a principal objectiu donar a conèixer l’oferta formativa de la ciutat i la comarca. La SIOP informa i orienta sobre les possibles sortides formatives i educatives perquè, per decidir el teu futur professional, cal conèixer totes les opcions. Una bona informació és básica per fer un bon procés de presa de decisions ajustat, realista i coherent.
En aquesta edició reforcem la tasca orientadora, que és la base i el fonament de tota decisió educativa. Oferim més suport i acompanyament professional a qui així ho desitgi, perquè si és bàsic que necessitem una bona informació per prendre decisions educatives, encara ho és més que el suport professional en tot aquest procés en garanteix els resultats.
 

 

Per a complementar aquesta tasca també us oferim activitats vinculades al món empresarial i al seu coneixement. Aquestes tenen la intenció d’informar sobre ocupacions demandades en el mercat de treball i altres opcions d’inserció laboral.
Així doncs, tant si sou alumnat escolaritzat, com famílies, professorat o ciutadania en general hi trobareu tota la informació per arribar a aquest propòsit.
De ben segur que us serà de gran utilitat.