El curs 2018-2019 comença amb l’entrada en funcionament dels Institut Escola Mar Mediterrània i Àngela Bransuela.

Com a novetat també hi ha la primera edició del programa d’extraescolars Mataró Educa+

El regidor d'Educació, Miquel Àngel Vadell, amb els tècnics d'Educació a l'Institut Escola Àngela Bransuela.

El regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell, amb els tècnics d’Educació a l’Institut Escola Àngela Bransuela.

El regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell, ha presentat avui les dades i principals novetats del curs escolar 2018-2019. L’entrada en funcionament de l’Institut Escola Mar Mediterrània i l’Institut Escola Àngela Bransuela són la principal novetat d’aquest curs escolar que Mataró inicia amb 56 grups de P3, i 53 grups de 1r d’ESO. Una altra de les novetats és la primera edició del programa d’extraescolars Mataró Educa+. La inversió municipal en la millora i manteniment dels centres educatius per aquest 2018 és d’1.197.509,13 €.
Calendari escolar

Els primers a començar el curs 2018-2019, el proper 10 de setembre, són els 819 alumnes matriculats a les nou escoles bressol municipals.
El 12 de setembre és la data d’inici de curs per als alumnes del segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. El 14 de setembre començaran les classes els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Els centres i aules de formació per a persones adultes començaran el 19 de setembre. L’Escola Oficial d’Idiomes començarà les classes el 26 de setembre i l’Escola Municipal de Música iniciarà les classes el 18 de setembre.
El curs 2018-2019 tindrà 177 dies lectius. Els festius de lliure disposició escollits pel Consell Escolar Municipal són: el 2 de novembre i el 7 de desembre del 2018, el 4 de març i el 20 de maig del 2019.

Amb caràcter general, l’horari als centres d’infantil i primària, inclòs els d’educació especial, és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h, amb l’excepció dels centres Germanes Bertomeu, Rocafonda, Torre Llauder i Mar Meditarrània, que mantindran la sisena hora. Tots els instituts públics fan jornada intensiva.
En els centres públics que són de titularitat del Departament d’Ensenyament es programaran, d’acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat per a aquells alumnes que ho requereixin i segons els criteris establerts pel Departament.
Escoles bressol municipals 
Les 9 escoles bressol municipals tenen matriculats en aquests moments 819 nens, però la matrícula es manté oberta ja que hi ha 60 places vacants en determinats centres i en determinats nivells d’edat.
L’Espai Infants i Família, adreçat a infants de 0 a 3 anys acompanyats de la seva família, reprèn l’activitat a l’octubre a les escoles bressol Tabalet, Rocafonda, La Llàntia Els Garrofers, i Els Menuts.

Centres d’Infantil i Primària  

Aquest curs començaran 56 grups de P3 amb un total de 1.277 alumnes. D’aquests 56 grups de P3, 32 són de l’escola pública (57%) i 24 (43%) pertanyen a centres concertats.

Les ràtios d’aquest curs són les següents: 22,3 als centres públics i 23,4 en els centres concertats.

Pel que fa a les beques menjador, l’Ajuntament té previst actuar com el curs passat i avançar els pagaments abans de rebre els ingressos corresponents del Departament d’Ensenyament. Tan bon punt rebi de la Generalitat el llistat d’ajuts atorgats a Mataró, l’Ajuntament farà un pla de pagaments per tal que els gestors dels menjadors escolars rebin els ingressos amb regularitat.

Centres de secundària  

Aquest curs hi ha 53 grups de 1r d’ESO, igual que el curs passat. Dels 1.495 alumnes que iniciaran els seus estudis d’ESO, 741 ho faran a un dels 27 grups (51%) de centres públics i 754 ho faran en els 26 grups (49%) dels centres educatius concertats de la ciutat.

Els grups de 1r d’ESO queden repartits de la següent manera:

– Alexandre Satorras: 3 grups (3 al curs anterior)

– Damià Campeny: 3 grups (4 al curs anterior)

– Josep Puig i Cadafalch: 4 grups (4 al curs anterior)

– Laia l’Arquera: 4 grups (6 al curs anterior)

– Les Cinc Sènies: 3 grups (3 al curs anterior)

– Miquel Biada: 3 grups (4 al curs anterior)

– Thos i Codina: 3 grups (3 al curs anterior)

– Àngela Bransuela: 2 grups (nou Institut Escola)

– Mar Mediterrània: 2 grups (nou Institut Escola)
La ràtio inicial promig als centres públics és de 27,4 mentre que la ràtio inicial promig dels centres concertats és de 29.
Instituts Escola  
Aquest curs Mataró comptarà amb dos nous Instituts Escola: l’Institut Escola Àngela Bransuela, a la zona est, i l’Institut Escola Mar Mediterrània ,que substituirà l’escola Tomàs Viñas, a la zona oest. Aquests dos centres oferiran des del curs P-3 fins al curs de 1r d’ESO i aniran creixent a un ritme d’un nivell acadèmic per curs, fins a completar l’etapa d’educació secundària obligatòria.

Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn segueix amb més de 40 projectes, que arriben a tots els centres educatius de la ciutat, des d’escoles bressol a instituts i escoles d’adults.
Entre les principals novetats d’enguany hi ha les següents:
– Camins escolars: l’Ajuntament i la Diputació tiren endavant el projecte a dues zones de la ciutat. Projecte liderat des de Mobilitat però amb el suport d’Ensenyament i Medi Ambient que es farà a Rocafonda, amb les escoles Germanes Bertomeu i escola bressol Rocafonda i també a l’Havana, amb les escoles Anxaneta, Joan Coromines i Montserrat Solà.
– Aquest curs celebrem la IX Mostra de teatre a les escoles i la XIX Mostra de teatre als instituts. A secundària entra l’escola de Les Aigües, com una aposta a la inclusió.
– Escoles Orquestrals, projecte impulsat amb l’EMMM: s’incorpora l’escola Rocafonda amb instruments de vent. Ja hi participen Germanes Bertomeu, Camí del Mig i Marta Mata.
– Cooperatives escolars: s’incorpora l’escola GEM al projecte de la Diputació de Barcelona, actualment amb ja 6 centres educatius participants, i amb el suport del Cafè de Mar, com a espai d’impuls al cooperativisme de la ciutat.
– Subvenció del Ministerio de Educación per fer reforç escolar a l’estiu i durant els mesos d’octubre a desembre, a alumnat de 1r i 2n d’ESO. Aquesta subvenció complementa el projecte de Reforç escolar que actualment ja es porta a terme a tots els centres de primària i secundària públics de la ciutat.

Programa d’extraescolars Mataró Educa+
Aquest curs Mataró endega la primera edició del programa d’activitats extraescolars Mataró Educa+, que engloba un conjunt ampli d’activitats (esport, lleure, art, cultura…) adreçats a infants i joves de tota la ciutat i que es duran a terme a diferents centres del barri de Cerdanyola.
Aquest projecte s’ha dissenyat conjuntament amb AMPA, escoles i entitats d’esport i lleure de la zona i compta amb la col•laboració econòmica de l’Ajuntament de Mataró.

 

 

Millores realitzades als centres educatius
La inversió municipal en la millora i manteniment dels centres educatius per aquest 2018 és d’1.197.509,13 €.
Les actuacions realitzades durant el 2018 són les següents:
L’arranjament de la pista poliesportiva de l’Escola Camí del Mig; l’adequació i reforma dels lavabos de les escoles Josep Montserrat, Àngela Bransuela, Rocafonda i Cirera; la substitució de les lamel•les de les finestres de la façana de l’Institut Escola Mar Mediterrània; l’arranjament del paviment de la cuina de l’Institut Escola Àngela Bransuela; la reforma de la coberta de l’Escola La Llàntia i treballs de pintura a l’Escola Les Aigües; la Llàntia, Josep Montserrat i Josep Manuel Peramàs.
Les actuacions previstes per portar a terme en el darrer trimestre del 2018 són:
L’adeqüació dels vestidors del gimnàs de l’Institut Escola Àngela Bransuela; a l’Institut Miquel Biada s’instal•larà una cabina de pintura; la reparació de les cobertes a l’Escola Camí del Cros; també està previst la reforma dels lavabos de les escoles Joan Coromines, Josep Manuel Peramàs, Vista Alegre, Camí del Cros, Institut Miquel Biada i Institut Escola Mar Mediterrània: a l’Escola Bressol Tabalet hi ha prevista la reforma de la cuina mentre que a les escoles Torre Llauder, Camí del Mig i l’Escola Bressol Tabalet està prevista la renovació del sistema de calefacció.
Una altra de les actuacions previstes és la instal•lació de sistemes de protecció a l’exposició solar que és una de les propostes que van sorgir del pressupostos participatius 2018.