Durant el mes d’Agost, més de la meitat dels estacionaments en la zona blava de Mataró són gratuïts

Plànol

De l’1 al 31 d’agost (inclosos), el 58% de les places d’aparcament en zona blava serangratuïtes degut a la disminució de vehicles durant aquest mes d’estiu.

Aquesta mesura habitual, gestionada per l’empresa municipal de Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMPSA, busca potenciar la rotació de vehicles i una millora per la mobilitat.

Les zones d’estacionament limitades seran identificades clarament com a gratuïtes ja que els parquímetres estaran tancats i es col·locaran cartells informatius a totes les màquines expenedores de tiquets d’aparcament.

Les places d’aparcament lliure de pagament se situaran a:

Més de la meitat dels estacionaments en zona blava de Mataró seran gratuïts a l’agost

 

Zona 1

Lliures de pagament

• Carrer de Tetuan
• Carrer de Fra Luis de León
• Carrer de Catalunya
• Carrer de Francesc Milans
• Carrer d’Altafulla

De pagament:

• Carrer de Llauder
• Carrer d’Iluro
• Carrer de Sant Joaquim
• Camí Ral
• Ronda de Barceló
• Carrer de Sant Josep Oriol
• Carrer de Javier Castaños
• Carrer de Sant Cugat
• Carrer de la Unió
• Solar entre el carrer d’en Palmerola i el carrer de Deu de Gener

Zona 2

Lliures de pagament

• Avinguda de Jaume Recoder
• Carrer de Cosme Churruca
• Carrer de Lepant
• Carrer de Germans Thos i Codina
• Carrer de Federico Carlo Gravina

La zona d’aparcament en zona blava que s’havia habilitat provisionalment al sector de la Cambra Agraria ha deixat de funcionar per l’inici de les obres d’urbanització de l’àmbit.

Zona 3

Lliures de pagament

• Carrer de Jaume Balmes
• Carrer de Damià Campeny

De pagament

• Solar de Can Maitanquis

Zona 4

Lliures de pagament

• Carrer de Jaume Isern
• Carrer d’Argentona
• Muralla del Tigre
• Muralla de la Presó
• Muralla dels Genovesos
• Plaça dels Bous
• Carrer del Carme
• La Riera
• Carrer del Parc
• Passatge dels Sisternes
• Ronda d’Alfons X el Savi
• Plaça d’Espanya