L’expedient informatiu resol que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps

Els regidors Juan Carlos Jerez i Miquel Àngel Vadell (centre de la imatge) han explicat en roda de premsa l'estat dels expedients. Foto: AJ

Els regidors Juan Carlos Jerez i Miquel Àngel Vadell (centre) han explicat l’estat dels expedients. Foto: AJ

L’Ajuntament ha decidit obrir un expedient sancionador a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), concessionària del servei de recollida de residus, per una infracció administrativa greu i proposa una multa de 150.000 € per haver fet una mala praxi en la recollida de residus durant aproximadament dos mesos a la plaça de Cuba.

Les conclusions de l’expedient informatiu que fa exactament un mes va obrir l’Ajuntament per la barreja de residus denunciada a través d’un vídeo ciutadà assenyalen que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps, donat que el treballador –que era a l’empresa des del 30 d’abril– ha reconegut que feia aquesta mala praxi contradient les instruccions que li havien donat els seus superiors d’FCC. Malgrat això, l’Ajuntament considera que hi ha hagut una manca d’informació, formació i control del servei per part de l’empresa.