El document, aprovat en Junta de Govern, és el resultat d’un procés de reflexió compartida amb tots els grups municipals

Vistes de Mataró. Foto: Sergio Ruiz

Vistes de Mataró. Foto: Sergio Ruiz

La Junta de Govern celebrada aquest dilluns, 16 de juliol, ha aprovat el Document Mataró 20/22, resultant del procés de reflexió del Pla Estratègic Mataró 20/22 per definir quin és el model de ciutat i de desenvolupament que es vol en el futur. També ha acordat desplegar i executar el Pla Estratègic Mataró 20/22 amb el conjunt de les 39 actuacions que conformen el Pla d’Actuació.
El Mataró 20/22 és un projecte de ciutat encaminat a definir i desplegar la seva estratègia amb vocació de continuïtat. A grans trets, el document aprovat avui recull el model de governança del Mataró 20/22 i exposa la situació en què es troben els 6 projectes essencials del Pla Estratègic. També inclou informació actual en relació al finançament i calendari de desplegament del pla.
Aquest document s’ha presentat prèviament als grups municipals en la Comissió informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica. És fruit del treball fet en el sí de la Comissió de Treball del Pla Estratègic Mataró 2022 que estava presidida pel portaveu d’ERC-MES, Francesc Teixidó, i té el seu origen en la declaració que van signar la majoria dels grups municipals a l’octubre de 2016 amb la voluntat de transmetre un missatge conjunt de confiança en el futur de la ciutat.