A banda del plànol de la ciutat, hi ha 16 mapes temàtics i més de 80 fitxers descarregables amb tota la cartografia topogràfica (1:1000 3D) i mapa parcel·lari

Es poden fer recerques per equipaments o serveis. Foto: AJ

Es poden fer recerques per equipaments o serveis. Foto: AJ

El web de la ciutat de Mataró (www.mataro.cat) disposa des d’aquesta setmana d’un nou espai web que ofereix als ciutadans un conjunt de mapes que recullen recursos i serveis basats en informació geogràfica. Un dels continguts és el “Plànol Mataró” que mostra la localització i informació dels diferents equipaments de la ciutat, com els esportius, culturals, socials, sanitaris i organismes externs; a més l’aplicació permet fer cerques per carrers, adreces i topònims entre d’altres. També es poden consultar 16 mapes de diferent temàtica.
Aquesta nova eina de transparència permet la visualització i consulta de dades geoespacials. Unes dades produïdes i custodiades per l’Ajuntament de Mataró que pertanyen a la ciutadania i que, per tant, han de ser accessibles per la societat en base a la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014.
Aquest espai web és una de les accions impulsades des de la Comissió Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència de l’Ajuntament de Mataró, en concret del Pla de Treball 2016-2018.