S'han rehabilitat els pòrtics del Cementiri dels Caputxins. Foto: Ajuntament

rehabilitació efectuades al Cementiri dels Caputxins, que en aquesta fase han afectat principalment als pòrtics i la capella d’aquest equipament funerari amb 200 anys d’història. A la visita també hi ha assistit el gerent de Cementiris Metropolitans, CGC SL, Joan Hans.

Les obres, corresponents a la fase final de curt i mig termini del Pla de rehabilitació del Cementiri dels Caputxins, van a càrrec de la concessionària dels cementiris municipals, Cementiris Metropolitans CGC SL. Al 2017 es va refer l’escalinata principal. Entre les obres de reforma de l’escalinata i les realitzades al 2018 s’han invertit 607.621,71 € (IVA inclòs). Els treballs es van adjudicar a Eurocatalana Obres i Serveis SL.
Els treballs efectuats durant aquest any s’han centrat principalment en l’arranjament i impermeabilització dels pòrtics est i oest i de la cúpula de la Capella. En concret, en els pòrtics s’han reforçat jàsseres de sustentació de les voltes que presentaven fissures; s’han refet els arrebossats i pintat les parets i les voltes; s’ha impermeabilitzat la coberta i s’ha pintat la façana dels mateixos; i se’ls ha fet una base de formigó i un nou paviment amb peces de granit. A la Capella s’ha pintat l’interior i exterior de la cúpula, s’ha impermeabilitzat i s’ha repassat la coberta.
També s’han fet la impermeabilització i acabats de les illes de nínxols 1RA i 2NA. Al sector de la primera ampliació de llevant del cementiri s’ha fet el drenatge del paviment de terra i s’ha instal·lat una nova font.