El Ple municipal corresponent al mes d’octubre va aprovar les subvencions per a la transformació digital del comerç I la restauració de Mataró. Aquesta és una de les mesures aprovades a la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró per lluitar contra l’impacte de la COVID19.

 

Els estudis realitzats demostren que el comerç de Mataró té una presència molt baixa a la xarxa i el sector no ha acabat de fer el salt a implementar eines digitals de comunicació amb el client, sigui mitjançant un web o xarxes socials, ni tampoc eines tecnològiques o digitals que els permetin una gestió més eficient del punt de venda o millorar l’experiència de compra pels clients al mateix establiment.

Arran de l’estat d’alarma s’ha posat encara més de manifest aquesta mancança. Les necessitats de digitalització del sector comercial i de la restauració s’han intensificat i aquesta tendència molt probablement continuarà.

És per això que a la sessió de la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró del passat 24 de juliol es va decidir apostar per aquesta línia de suport a la digitalització dels comerços i la restauració de la ciutat com una de les mesures d’urgència per l’impuls d’aquests sectors.

L’objecte de les bases aprovades pel Ple és la regulació de la concessió de subvencions als titulars d’establiments comercials (de serveis, o assimilats), micro o petites empreses, que portin a terme accions o projectes de transformació digital en la seva activitat durant el període que va de l’1 de gener al 31 de desembre del 2020.

Les subvencions van adreçades a establiments comercials individuals de venda al detall, establiments individuals que prestin serveis com ara tallers i serveis de reparacions mecàniques, serveis fotogràfics i audiovisuals, copisteries i arts gràfiques, neteja i reparació de calçat, sargit i reparació de roba, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa, serveis de menjars preparats i càterings, bars,  restaurants i parades de mercats públics i privats.

Les persones beneficiàries han d’acreditar haver realitzat accions de comunicació i màrqueting o accions de venda online, gestió de clients i digitalització del punt de venda.

Aquesta línia de subvencions està dotada d’un pressupost de 100.000 € i la quantia de la subvenció per als sol·licitants serà del 50% del cost total del projecte o accions, amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitud.

El període de presentació de les sol·licituds serà des del 18 de novembre al 9 de desembre de 2020, ambdós inclosos. Per a més informació els interessats es poden adreçar al correu comerc@ajmataro.cat.

@Radio la voz cerdanyola 2017