El grup municipal de Ciutadans entén que l’administració és un servei bàsic d’utilitat per a tots els ciutadans de Mataró i l’accessibilitat de tots ells ha d’estar assegurada pels poders públics.

 

Pel grup taronja, tots els ciutadans tenen dret a poder accedir a les institucions en igualtat de condicions. Actualment, en moltes ocasions les persones sordes es queixen que no poden ser ateses a les oficines municipals amb la cura i l’atenció que necessiten a causa que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta els impedeix una de les seves eines fonamentals com és la lectura labial que solen utilitzar per entendre amb el seu interlocutor quan aquest no coneix el llenguatge de signes.

Amb aquests antecedents, el grup liderat per Cristina Sancho formula un prec al Govern Municipal perquè aquest promogui la utilització de recursos que potenciïn i possibilitin la comunicació via oral a través de mitjans de suport que permetin la lectura labial per mitjà de màscares transparents o qualsevol altre mètode adequat per tal que aquests ciutadans puguin ser atesos per les diferents administracions i personal dependent de l’ajuntament sense sentir-se discriminats mentre duri l’obligatorietat de l’ús de la mascareta.

@Radio la voz cerdanyola 2017