La Junta General d’Aigües de Mataró va aprovar ahir dimecres l’absorció de l’empresa MESSA, explotadora de la xarxa del Tub Verd, per part d’AMSA

La Junta General, formada pel Ple de l’Ajuntament, ha donat suport i ratificat l’aprovació del Consell d’Administració celebrat el dimecres 20. Aquesta absorció suposa la incorporació del Tub Verd als serveis que ofereix Aigües de Mataró. La decisió respon a criteris econòmics i d’eficiència i permetrà garantir i ampliar el servei del Tub Verd.

Aigües de Mataró va recuperar el passat mes d’abril el 51 % de les accions de MESSA propietat de Naturgy des de 2015 aconseguint que MESSA passés a ser una companyia 100 %  de titularitat pública.

Una energia més neta

El Tub Verd és una xarxa urbana de distribució de fred i calor a partir d’una central de generació tèrmica. El servei de calor principalment utilitza com a fonts d’energies primàries el vapor generat a la planta incineradora de residus de Mataró (CTRSU) i el biogàs que es genera en el tractament de les aigües residuals a la planta depuradora. El servei de fred es genera a partir de refredadores elèctriques condensades per aigua, les quals poden fer multiplicar el rendiment respecte una refredadora elèctrica convencional refrigerada per aire, fins a 3 vegades.

La xarxa fa arribar aigua calenta fins a cada subestació de calor o fred, instal·lades a cada equipament i/o habitatge, oferint servei de calefacció, aigua calenta sanitària i/o aire condicionat, facturant només per l’energia consumida en aquest procés de bescanvi. Això, converteix al Tub Verd en una font neta i eficient d’energia calorífica i frigorífica, alhora que minimitza, en bona part, la instal·lació i manteniment d’equips als habitatges i equipaments, ja que estan centralitzats a la seva planta generadora i les diferents subestacions.

Previsió d’expansió

El Tub Verd va néixer l’any 2001 i actualment, disposa d’una xarxa de distribució de 7 km  que ofereix servei de calor, així com una xarxa de 2 km que ofereix servei de fred i calor. En conjunt,  dona servei a 13 centres educatius, 5 equipaments esportius, 6 equipaments del sector terciari i 7 blocs d’habitatges. Entre els grans equipaments als quals s’ofereix servei, destaquen l’Hospital de Mataró, el TecnoCampus, les instal·lacions esportives d’El Sorrall i edifici d’oficines de la zona del Rengle. Igualment, estan previstes les connexions de quatre edificis d’habitatges més de nova construcció al Rengle.

Dins d’aquestes perspectives d’ampliació, Aigües de Mataró impulsarà els serveis del Tub Verd als nous edificis d’habitatges i serveis pendents de construcció, tant a l’actual zona del Rengle com a la zona d’Iveco.

El nou Pla director del Tub Verd  estudiarà tècnicament i econòmicament futures expansions de la xarxa Tub Verd, que inclourà les noves zones urbanístiques de la ciutat com la nova àrea d’El Sorrall, l’ampliació de l’Hospital de Mataró, i la connexió d’edificis i serveis existents actualment al llarg de la seva xarxa de distribució.

Extensió de la xarxa Tub Verd a Mataró

Des d’un punt de vista ambiental, cada equipament connectat al Tub Verd, redueix el consum d’energia fòssil, la qual cosa, es tradueix en un estalvi de més del 78 % d’emissions de CO2eq a l’atmosfera en comparació amb altres alternatives convencionals.

En aquest sentit, l’activitat del Tub Verd, redueix la petjada de carboni i fomenta la sostenibilitat energètica i ambiental a la ciutat de Mataró.

Esquerra es lamenta de que el govern no dialogui i que no tingui cap projecte per MESSA

Des d’Esquerra Republicana fa dies que demanaven, que abans de fer aquesta integració/absorció, el govern poses en comú amb els altres grups polítics i entitats dels sector de la energia i mobilitat sostenible quin és el seu projecte per desenvolupar les energies renovables a Mataró. “El sector de les energies verdes/renovables (solar, eòlica, geotèrmica i altres), està en expansió i el govern del PSC/Comuns no té un projecte per fer una transició justa i inclusiva del model energètic“, segons indica en el seu comunicat. “Les declaracions del govern no passen de ser vagues i mancades de contingut“, afageixen.

Els republicans es lamenten que l’empresa MESSA, hauria pogut ser una bona eina per desenvolupar el sector de l’energia renovable a la ciutat, liderar un model de transició energètica des de l’Ajuntament i posar-se al disposició del sector productiu i de serveis de la ciutat.

Segons el grup municipal, la transició energètica farà canviar molts aspectes socioeconòmics de la societat, millorarà la qualitat de vida del ciutadans i crearà molts llocs de feina. Pensen que Mataró no pot quedar enrere. Per això insisteixen en el comunicat que aquest ha de ser un projecte de ciutat i totes les forces polítiques, socials i econòmiques han de remar en la mateixa direcció per ser eficients. Per fer-ho es necessita un govern valent, decidit, dialogant i amb idees, ressa el comunicat. “No hem de deixar passar oportunitats. El Govern Municipal ha de fer una profunda reflexió i posar-se a treballar“, segueix dient.

Per últim Esquerra diu que un cop passada l’emergència del COVID19, “tornarem a emplaçar al govern a emprendre aquest diàleg. Ja anem tard“.

@Radio la voz cerdanyola 2017