Després d’haver tingut la “Tertúlia a Casa” amb Roser Moré, Presidenta de la FAGEM, varen quedar algunes preguntes sense resposta. Però Roser Moré ens va emplaçar que feta la videoconferència amb el President de l’ICO, Don José Carlos García de Quevedo i amb la col·laboració de Fepime, intentaria donar resposta, en base a la informació donada a les consultes pendents

Us passem les respostes del President de l’ICO:

1.- Vaig signar un ICO el dia 15 al notari i encara no l’han abonat com jo se que hi ha mes gent. Com es que triguen tant en abonar?? Estem quasi a final de mes i hi han pagaments

La línia ICO-COVID ha estat creades i ideades per a donar liquiditat a les empreses per fer front als pagaments de nòmines, proveïdors etc, als que hagin de fer front les empreses i no puguin a causa de la situació excepcional de la COVID-19. Aquesta línia es facilitadora de crèdit i de col·laboració entre l’ICO (que actua com a AVAL) i el sector financer, que és qui ha de tenir el contacte directe amb els sues clients, les empreses.

L’entitat de Crèdit, abans de signar in ICO ha de fer el “cribratge” (o anàlisi) pertinent dels clients; una vegada fet i entenc que signat el crèdit, ho ha de comunicar a l’ICO, que, de forma automàtica atorga el préstec.

Explicat això, pot ser que l’entitat de crèdit hagi esgotat el tram de crèdit concedit en aquesta fase per l’ICO i estigui a l’espera de l’obertura d’un nou tram de crèdit per part de l’ICO, oferint-li als seus clients una línia que encara no ha sortit.

Aquesta podria ser una explicació del perquè del endarreriment, en tot cas, l’empresari hauria de contactar directament amb l’entitat financera perquè li expliqui les raons de la demora.

2.- Les empreses que han demanat un ICO i encara no tenen el resultat de si els hi han concedit: quin temps es triga habitualment?

Com et vaig explicar a la pregunta anterior, la línia ICO-COVID és un element més per facilitar la liquiditat de les empreses. Però qui l’ha de gestionar són les entitats financeres que, abans d’aprovar o concedir un crèdit nou, han de “estudiar” al client. Cada entitat té el seu procediment per fer aquest anàlisi dels clients i donar el seu vist i plau abans de comunicar a l’ICO que el client compleix amb els requisits establerts. Feta aquesta comunicació i realitzat el procediment adient, l’ICO allibera automàticament el préstec.

3.- Quin és el tope de crèdits ICO?

Per a Pimes, el tope dels crèdits ICO-COVID és d’1,5 milions d’aval per empresa (aquest import es pot donar en una sola o varies operacions).

En aquest cas, et recomano llegir la informació de l’ICO que ho explica millor perquè aquests mínims depenen de quina normativa s’aplica (dins l’àmbit europeu). Tens tota la informació a:

@Radio la voz cerdanyola 2017